Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

kasieczqaa
6340 f999
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaherside herside
9613 44c2 500
kasieczqaa
2379 e09b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamidnightlady midnightlady
kasieczqaa
2542 ab25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamidnightlady midnightlady

April 26 2017

2383 b3d1 500
kasieczqaa
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
kasieczqaa

April 25 2017

kasieczqaa

February 19 2017

kasieczqaa
kasieczqaa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafoodforsoul foodforsoul
kasieczqaa
3948 6211
kasieczqaa
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
kasieczqaa
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaikropka ikropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl